W Polsce banki udzieliły około 250 tysięcy kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Na takie rozwiązania namawiali doradcy bankowi, zapewniając, że będzie ono dużo korzystniejsze dla kredytobiorców niż kredyt w złotówkach.

Niestety, kredyty we frankach, zamiast korzyści, przyniosły i przynoszą wielkie straty. Po latach regularnych spłat niektórzy kredytobiorcy mają do spłacenia o dziesiątki – setki - tysięcy więcej niż wynosiła wstępna kwota kredytu, gdy realna wartość nieruchomości pozostaje przecież niezmienna. Na dodatkową kwotę kredytu banki żądają jednak dodatkowego zabezpieczenia. Dzieje się tak nie tylko ze względu na niestabilny kurs franka szwajcarskiego. Banki przy zawieraniu umów kredytowych stosowały wiele niezgodnych z prawem zapisów i klauzul, które skutkują ogromnym zwiększeniem kosztów kredytu, które ponoszą klienci. Są to praktyki niedozwolone i nieuczciwe. Oto kilka z nich:

Zakazane klauzule w umowach kredytów indeksowanych

Klauzula indeksacyjna przeliczająca kredyt wg kursu CHF ustalonego dowolnie przez bank
Zakazana ze względu na dowolność banku w ustalaniu kursu
Kredyt powinien być traktowany jako złotówkowy, przy zachowanym oprocentowaniu
Klauzula ubezpieczenia niskiego wkładu własnego
Zakazane ze względu na brak równoważności świadczeń
Zapłacone składki podlegają zwrotowi
Klauzula oprocentowania zmienianego decyzją banku
Zakazane ze względu na dowolność banku w ustalaniu oprocentowania
Zmiany oprocentowania nie są dopuszczane
Klauzula podwyższonej marży do czasu dostarczenia odpisu wpisu hipoteki
Zakazana od momentu wpisu hipoteki
Opłaty pobrane od momentu wpisu hipoteki podlegają zwrotowi

Jak możemy Ci pomóc?

Część „Frankowiczów” próbuje odzyskać nadpłacone pieniądze poprzez pozwy zbiorowe. Mogą one jednak nie przynieść zadowalających efektów, ponieważ każda umowa kredytowa jest inna i trzeba ją analizować indywidualnie. Praktycznie w każdej umowie można znaleźć podstawę, do jej - przynajmniej częściowego - unieważnienia. Prowadzimy sprawy sądowe zmierzające do unieważnienia zawartych umów w całości lub unieważnienia klauzul niedozwolonych. To są właśnie dwie główne możliwości działań, o których wielu prawników „Frankowiczów” nie informuje, ponieważ inne są skutki unieważnienia umowy w całości, inne zaś unieważnienia klauzuli indeksacyjnej/denominacyjnej. Sprawę każdego kredytu należy rozpatrywać indywidualnie, dobierając strategię działania do odpowiednich zapisów umownych.

W praktyce z roszczeniem może wystąpić każdy, kto w umowie lub regulaminie ma wpisane abuzywne klauzule dotyczące indeksacji, ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, ubezpieczenia pomostowego oraz dowolnej zmiany oprocentowania.

Co z nami zyskasz?

Korzyści dla „Frankowiczów” z wnoszonych pozwów mogą działać wstecz i „na przyszłość”. Działające wstecz to częściowe odzyskanie od banku już dokonanych spłat, a na przyszłość to ponowne, korzystniejsze przeliczenie kredytu, tym razem w złotówkach.

W przypadku dokonania unieważnienia całej umowy kredytowej, kredytobiorca może zyskać możliwość natychmiastowej spłaty całości kredytu lub dużej jego części.

Biorąc pod uwagę konkretne przykłady naszych Klientów można przyjąć, że Kredytobiorca, który zaciągnął kredyt w wysokości 150 – 180 tysięcy złotych na okres 30 lat, może odzyskać 30 – 40 tysięcy złotych oraz zaoszczędzić dalsze 70 – 80 tysięcy.

Jeżeli nie wiesz czy Twoja umowa zawiera niedozwolone klauzule i czy możesz dochodzić roszczeń związanych z kredytem we frankach szwajcarskich, napisz do nas załączając swoją umowę kredytową! Napisz do nas

Uwaga: roszczenie o zwrot przedawnia się z upływem 10 lat od terminu świadczenia (każdej raty z osobna).

Wychodząc naprzeciw Klientom oferujemy do wyboru kilka wariantów zapłaty za nasze usługi, dopasowując się do indywidualnej sytuacji i możliwości płatniczych każdego z nich.

Prześlij nam swoją umowę do bezpłatnej analizy!

Opinie klientów

Formularz kontaktowy